• Pengajian Am Matrikulasi diperkenalkan dalam Sisitem Pendidikan Kolej Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia mulai ambilan Mei 2018.

  Sukatan pelajarannya merangkumi 3 komponen iaitu Kemahiran Komunikasi, Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara serta Isu dan Cabaran Keamanan dan Kemakmuran Negara.

  Pelajar Kolej Matrikulasi diwajibkan mempelajari Pengajian Am Matrikulsi untuk satu semester sahaja.Jam pertembungan yang diperlukan ialah satu jam seminggu.Tiada peperiksaan akhir untuk mata pelajaran ini dan pencapaian pelajar dinilai secara berterusan berdasarkan tugasan individu dan tugasan kumpulan sepenuhnya.


 • kd

  Indah menawan, penampilan diri
  Petah berbicara, kemahiran komunikasi
  Ada masalah, tampillah diri
  Pensyarah Kemahiran Dinamika, sedia berkongsi

 • PAM